BLIV INSPIRERET

Der findes mange muligheder for at forbedre hjemmet. Vi har derfor samlet en masse artikler, hvor du får gode råd om alt fra sundere indeklima til hvordan du spare på varmeregningen.

Artikler

Hver 3 dansker lider under dårlig indeklima

Kilde BetterHome - Dato 24. maj 2017

Hver tredje dansker lider under dårligt indeklima

Boligens indeklima har afgørende betydning for, hvordan man trives i sit hjem. Alligevel lever flere tusinde danskere med symptomer på dårligt indeklima. Og det kan have stor betydning for helbredet.

Dårligt indeklima kan være en skjult synder, der forværrer livskvaliteten. Og noget tyder på, at mange danskere lider under symptomer for dårligt indeklima. Uoplagthed, hoste, irriterede øjne og hovedpine er de symptomer, som hver tredje dansker på daglig basis er generet af. Det viser en analyse lavet af A&B Analyse for ROCKWOOL og BetterHome.

Ekspert: Dårligt indeklima påvirker helbred og produktivitet

Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 90 % af danske voksne opholder sig mindst 13 timer indenfor. Derfor kan indeklimaet have afgørende betydning for trivslen og livskvaliteten.

At hver tredje dansker lider under dårligt indeklima er ikke overraskende, hvis man spørger Kasper Lynge, som er Udviklingschef for Byggeområdet på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet:

”Tallene forbavser mig slet ikke. Men nu har jeg også arbejdet med emnet i mange år. Indeklimaet er noget, man tager for givet og lærer at leve med, også selvom det påvirker én negativt” siger Kasper Lynge og fortsætter: ”Vi har brug for, at der bliver sat større fokus på indeklimaet fordi det beviseligt påvirker vores komfort, helbred og produktivitet.”

En europæisk ekspertgruppe har beregnet, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår i Danmark på grund af indeklimaforureninger, hvilket understreger alvoren i at leve med dårligt indeklima.

Over 30 % af danskerne er usikre på symptomer på dårligt indeklima

Analysen fra ROCKWOOL og BetterHome viser også, at mange danskere er i tvivl om symptomerne på dårligt indeklima.

”Resultaterne fra analysen er ikke overraskende, for dårligt indeklima er ofte usynlig med symptomer, man i første omgang ikke tillægger stor betydning. Mere viden om indeklimaets betydning er nødvendigt.” siger Kasper Lynge og henviser til, at man godt selv kan gøre meget for at forbedre indeklimaet. Det kan være alt fra små adfærdsmæssige tiltag som hyppig udluftning til en regulær renovering af boligen, der vil øge livskvaliteten.

Fakta om dårligt indeklima:

 • Dårligt indeklima skyldes ofte en kombination af flere forskellige årsager. De hyppigste årsager er relateret til luftens kvalitet, temperatur og relative fugtighed (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø)
 • Kroppen er følsom over for dårligt indeklima, og reaktionen kan komme til udtryk på forskellige måder fra person til person (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø)
 • De hyppigste problemer på grund af dårligt indeklima er (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø):
  • Tørre, irriterede eller kløende øjne
  • Træthed eller sløvhed
  • Hovedpine
  • Skulder- og nakkeproblemer
  • Omkring halvdelen af voksne danskere opholder sig mindst 16 timer af døgnet i boligen og cirka 90 % opholder sig mindst 13 timer i boligen (kilde: Sundhedsstyrelsen)
  • Ifølge en beregning fra en europæisk ekspertgruppe tabes der årligt ca. 22.000 sunde leveår i Danmark på grund af indeklimaforureninger

Fakta om undersøgelsen:

 • Undersøgelsen er foretaget i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte danskere.
 • Indsamlingen er foretaget via nettet som selvudfyldt spørgeskema. I alt deltog 1186 danskere over 18 år.
 • Indsamlingen af data er vægtet på køn, alder og geografi, så stikprøvens sammensætning matcher den fordeling, man finder i hele den danske befolkning.
 • Dataindsamlingen foregik fra 19. januar 2017 til 24. januar 2017
 • Undersøgelsen blev lavet af A&B Analyse for ROCKWOOL og BetterHome

RELATEREDE ARTIKLER

Ovenlysvinduer får parcelhuspriser til at stiger

Ovenlysvinduer får parcelhuspriser til at stiger

Få styr på din energirenovering

Få styr på din energirenovering

Få tilskud til din energirenovering

Kilde BetterHome - Dato 29. august 2016

Få tilskud til din energirenovering

Allerede inden du går i gang med at energirenovere, er der penge at hente fra dit energiselskab. Læs her, hvad du kan få tilskud til og hvordan du gør.

Hvis du har besluttet dig for at energirenovere, så skal du lige trække vejret en ekstra gang, inden du sætter arbejdet i gang. Ellers risikerer du at gå glip af et tilskud fra dit energiselskab.

Energiselskaberne opkøber nemlig energibesparelser, så skal du renovere dit hus, så er der gode chancer for, at du kan få penge retur. Det kræver blot, at du indgår aftalen med energiselskabet inden du sætter arbejdet i gang og bestiller materialer. Er du først i gang med processen, er det for sent.

”Der kan nemt være nogle tusinde kroner at hente i tilskud, så det vil være rigtig ærgerlige penge af gå glip af, siger Søren Warberg, energivejleder hos energispareportalen www.BetterHome.today. Her rådgiver man boligejere i energirenovering og hjælper dem også med at søge om tilskuddet.

Prøv BetterHomes gratis energiberegner

Forskel på tilskud

Umiddelbart lyder det bagvendt, at energiselskaberne ligefrem betaler dig for at bruge mindre energi. Årsagen skal findes i den energiaftale, der blev indgået i Folketinget i 2012. Her er målet, at CO2-udslippet skal ned, og et af midlerne er altså, at energiselskaberne giver tilskud til energirenoveringer.

Der er dog forskel på, hvor meget de enkelte energiselskaber giver i tilskud, ligesom tilskuddet afhænger af markedsprisen på energi på det tidspunkt, hvor du energirenoverer. Helt generelt afhænger tilskuddet dog af, hvor meget energi du sparer.

Analysen fra ROCKWOOL og BetterHome viser også, at mange danskere er i tvivl om symptomerne på dårligt indeklima.

Tag håndværkeren med på råd

Selvom du altså ikke må sætte en håndværker i gang med at energirenovere, før du har fået grønt lys fra energiselskabet, så er det en god idé at tage fagfolk med på råd, inden du beslutter dig for, hvad der skal laves.

”Det kan være svært at vide, hvor du skal begynde og ende, hvad der bedst kan svare sig og hvordan man opnår den bedste komfort. Kaster man sig ud i noget uden helt at vide, hvad man gør, så kan det gå ret galt med omfattende skader på huset til følge,” siger Søren Warberg fra BetterHome.

Du kan tage en gratis test af dit hus energitilstand på www.betterhome.today

Fakta:

Derfor er der også størst tilskud at hente på de energirenoveringer, der virkelig batter. Fem der udløser store tilskud, er:

 • Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe.
 • Udskiftning af oliekedel.
 • Efterisolering af tag.
 • Efterisolering af ydervægge.
 • Udskiftning af ruder.

BetterHome er en energispareportal, der ejes af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOOL og VELUX GROUP. Formålet er at hjælpe boligejere med at energioptimere huset. Se mere på www.betterhome.today

RELATEREDE ARTIKLER

Sådan sparer du på varmeregningen

Sådan sparer du på varmeregningen

Få styr på din energirenovering

Få styr på din energirenovering

Ovenlysvinduer får parcelhuspriser til at stige

Kilde BetterHome - Dato 29. august 2016

Ovenlysvinduer får parcelhuspriser til at stige

Når parcelhusejere installerer ovenlysvinduer i taget, giver det ikke bare mere dagslys, bedre indeklima og større komfort. Undersøgelse viser, at boligens værdi øges markant.

En undersøgelse foretaget af Boligsiden.dk for VELUX Danmark har sammenlignet salgspriser på parcelhuse med og uden ovenlys opført i årene 1960 til 1980. Og der er stor forskel.

107.873 kroner i salgspris eller en kvadratmeterpris, som er 629 kroner højere. Så meget ekstra lægger køber i gennemsnit i sælgers lomme, når danske parcelhuse med ovenlysvinduer skifter ejer, i forhold til sammenlignelige parcelhuse uden ovenlysvinduer

Husene er blevet sammenlignet på baggrund af en lang række kriterier, såsom beliggenhed, boligareal, grundareal, energimærke og salgsdato. Herudover er der taget højde for, at boligerne ikke er nyistandsat, moderniseret eller renoveret.

”Alle huse i undersøgelsen er solgt inden for de seneste tre år, og vi har inddraget en lang række andre parametre for at gøre analysen så præcis og fyldestgørende, som muligt. Ud fra undersøgelsen kan vi konkludere, at når der handles parcelhuse på det danske boligmarked, så er salgsprisen højere, hvis der kommer lys gennem taget”, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør på Boligsiden.dk.

”Undersøgelsens resultater er opsigtsvækkende. Vi ved, at ovenlysvinduer tilfører det klassiske parcelhus et lyst, moderne udtryk og samtidig skaber følelsen af mere plads i boligen. Det skaber værdi i hverdagen for boligejeren, men Boligsiden.dk har nu dokumenteret, at det også har en økonomisk værdi den dag, man sælger sin bolig”, siger Mick Schou Rasmussen, direktør i VELUX Danmark.

Parcelhuset har brug for mere dagslys

Ser man på boligtypen, så er det oplagt, at de fleste parcelhuse har brug for mere dagslys. Kendetegnene er den lavloftede stue og den dunkle pistolgang, der fordeler forældre- og børneværelser. Mange kvadratmeter i ét enkelt plan.

En af de helt store udfordringer er at få dagslyset bragt langt nok ind i boligen, der kan fremstå mørk, ligesom husets loftshøjde ikke bidrager til den gode rumfølelse. Den kan man opnå ved at installere ovenlysvinduerne i en skakt- eller loft til kip-løsning.

”Parcelhuset, som vi kender det, får et mærkbart løft, når der installeres ovenlysvinduer. Det er muligt at få dagslys ind i områder af boligen, som ellers er helt afhængig af elektrisk lys. Som hustype har parcelhuset enorm gavn af mere naturligt lys”, siger Mick Schou Rasmussen.

I alt er der opført tæt på en halv million parcelhuse i perioden 1960 til 1980, hvor man af frygt for varmetab indbyggede relativt små facadevinduer. Ovenlysvinduer lader over dobbelt så meget dagslys komme ind i boligen i forhold til almindelige facadevinduer. Derfor vil man opleve en stor forvandling, når dagslyset pludselig strømmer ind

RELATEREDE ARTIKLER

Sådan sparer du på varmeregningen

Sådan sparer du på varmeregningen

Hver tredje dansker lider under dårligt indeklima

Hver tredje dansker lider under dårligt indeklima

Få tilskud til din energirenovering

Kilde BetterHome - Dato 21. august 2016

Få styr på din energirenovering

Det er næsten altid en god ide at energirenovere. Læs mere, om det kan betale sig for dig.

Når man som boligejer overvejer at energirenovere, starter man som regel med at se i tegnebogen. For det første spørgsmål er stort set altid, om der er noget at spare ved at gøre det.

Svaret er ja, ifølge energisparechef Henning Rask fra Energi Fyn.

”Bor du i et hus bygget før 1980 med en årlig varmeregning på over 15.000 kr., er der højst sandsynligt penge at spare. Er dit hus bygget efter 1980, og er din årlige varmeregning på mere end 10.000 kr., kan der også være penge at spare,” siger han.

I et ældre hus, der ikke er ordenligt isoleret og energioptimeret, er det ikke urealistisk at halvere varmeregningen. Dertil kommer, at du får et hus med bedre komfort og indeklima, uden kulde og træk.

Tag et gratis energitjek, og se hvad du kan spare

”Fordelene ved en energirenovering står sådan set i kø,” siger Søren Warberg, energirådgiver hos BetterHome og specialist i energibesparelser. ”Energiregningen bliver mindre, komforten bliver højere, indeklimaet bedre og energimærket forbedret. Alt i alt betyder det en billigere og rarere hverdag samt en højere pris for huset, hvis du en dag ønsker at sælge det.”

Økonomien

Udfordringen kan selvfølgelig være, at en energirenovering koster en del at gennemføre her og nu. Er der friværdi i huset, er det dog ofte muligt at få et lån til så lav en rente, at energiforbedringen enten helt eller delvist dækker omkostningerne.

Derfor er det vigtigt at overveje, om en energirenovering skal kunne betale sig hjem med det samme, eller om der må gå nogle år. Med i den beregning kan også indgå, om huset evt. skal sælges indenfor en overskuelig årrække, og det derfor kan forventes, at energirenoveringen vil medføre en højere pris for huset.

Endelig er det også værd at overveje en energirenovering, hvis der alligevel er andre ting, der skal gøres ved huset. Det er altid billigere at gøre tingene samlet.

De lavthængende frugter

Hvis det er væsentligt, at en energirenovering skal betale sig hjem hurtigt, er det en god idé at se på det, der i første omgang giver den største besparelse på budgettet og koster mindst at udføre.

”Der er virkelig mange penge at hente, hvis huset er dårligt isoleret. På loftet er det nemt at se, for der kan du oftest måle isoleringen. Er der 200 mm eller mindre, så bør du få øget til 300 mm,” siger Søren Warberg fra BetterHome.

Derudover er en hulmursisolering oplagt, såfremt det er muligt. Er huset gammelt, er der ofte ingen hulmursisolering eller en gammel isolering, der er faldet sammen. Det kan dog være svært at konstatere, men har du de originale tegninger over huset, vil det oftest fremgå, hvad der har været at isolering fra begyndelsen.

Tre andre gode muligheder, der relativt hurtigt betaler sig og øger komforten, er en udskiftning af vinduerne, en ny cirkulationspumpe, hvis den gamle har nogle år på bagen, og en udskiftning af de gamle termostater på radiatorerne til nye, der automatisk kan styre varmen og kan sænke temperaturen om natten.

Få eksperthjælp

Det er ikke helt nemt at finde ud af, hvor du skal begynde og slutte som almindelig boligejer. Og der er også ting, du ikke selv bør rode med, da en forkert udført energirenovering kan medføre skader på huset. Derfor er det altid en god idé at få professionel hjælp til at gennemgå huset. Inden du kommer så langt, er det muligt at få et hurtigt og vejledende onlinetjek af husets energitilstand på www.betterhome.today

På baggrund af energitjekket er det derefter muligt at få et gratis besøg af en BetterHome-partner, oftest en lokal håndværker, der gennemgår huset og kommer med forslag til, hvad der kan og bør laves på såvel den korte som lange bane.

Håndværkeren lytter til dine ønsker og sender dig efter besøget et konkret tilbud på dine muligheder, din energibesparelse og dine tilskudsmuligheder. Accepterer du tilbuddet, er det samme håndværker, der styrer processen og sikrer, at du kommer nemt i mål.

RELATEREDE ARTIKLER

Hver tredje dansker lider under dårligt indeklima

Hver tredje dansker lider under dårligt indeklima

Ovenlysvinduer får parcelhuspriser til at stige

Ovenlysvinduer får parcelhuspriser til at stige

Sådan sparer du på varmeregningen

Kilde BetterHome - Dato 29. august 2016

Sådan sparer du på varmeregningen

Hvis du er god til at styre dine radiatorer, kan der være mange penge at spare på din varmeregning.

Efteråret er en vanskelig tid at styre varmen i huset. Den ene dag er der høj sol, mens der dagen efter er overskyet og køligt, men du skal ikke falde for fristelsen til at skrue helt op eller helt ned for varmen. Det siger energikonsulent Søren Warberg fra energispareportalen www.BetterHome.today

Tag en gratis test af dit energispild

”Det bedste du kan gøre er, at holde en jævn varme i radiatorerne. Det betyder også, at du skal have varme i dem alle sammen og helst døgnet rundt, hvis du vil gøre det så billigt som muligt,” siger Søren Warberg.

Det kan sagtens være en god idé at have et varmestyringssystem, der skruer 2-3 grader ned om natten for så at skrue op et stykke tid før du står op. Men det er ikke klogt at gøre det manuelt, siger Søren Warberg.

”Står du op til et køligt hus, har du en tendens til at skrue fuldt op for radiatorerne, for at få varmen så hurtigt som muligt. Det er dyrt, fordi du så kommer til at overopvarme, og faktisk går det ikke hurtigere at nå en passende temperatur, end hvis du kun skruer op til middelvarme. Så har du ikke et varmestyringssystem er det bedst at holde alle radiatorer på en jævn varme hele døgnet,” siger Søren Warberg.

Energikonsulenten fraråder i øvrigt, at man sænker temperaturen om natten, hvis man har gulvvarme, fordi gulvvarme er for længe om at reagere på små stigninger og fald.

Søren Warberg peger derudover på en anden klassisk ’radiatorfejl’, nemlig at nogle radiatorer er slukkede, mens andre arbejder på højtryk. Faktisk er det en langt bedre forretning at lade dem alle varme på et jævnt niveau.

Er du god til at varme op på den rigtige måde, kan der ifølge energikonsulenten være mange penge at hente. Alternativet kan være at montere et varmesystem, som kan klare det hele automatisk. Danfoss har eksempelvis udviklet et system, der trådløst kan styre alle husets radiatorer og sikre en jævn varme.

Fakta: 6 radiatorråd

 • Skru altid helt ned for radiatoren, når du lufter ud. Glemmer du det, vil radiatoren registrere et stort temperaturskifte og reagere ved at køre på fuldt blus for at holde den temperatur, du har indstillet den til. Der findes dog nyere radiatortermostater, der tager højde for dette og selv lukker ved pludselige temperaturskift i rummet.
 • Hold et stabilt temperaturniveau. Du bør altid have din radiator indstillet på 2 eller 3. På den måde sørger radiatoren for en stabil varme i rummet og bruger ikke unødig energi på at holde temperaturen. Det er en meget dyr løsning at skrue helt op for radiatoren, og det går faktisk ikke hurtigere at få rummet opvarmet. Hvis du vil sænke temperaturen om natten, så undgå at lukke helt for varmen - alternativt kan du købe en termostat med indbygget temperatursænkning. Gør du det, er det afgørende, at du får en installatør til at indregulere den.
 • Hav altid flere radiatorer i gang. Med flere radiatorer i gang kan du billigst muligt holde temperaturen, fordi du fordeler "opgaven" mellem flere radiatorer, som dermed skal køre på mindre kraft. Hvis du kun har en radiator i gang, vil den altid køre på højt blus, fordi den ikke kan opvarme hele rummet. På den måde bliver varmen også ulige fordelt i rummet.
 • Luk dørene. Hvis døre mellem rum står åbne, så vil radiatorerne skulle arbejde på større drift i et forsøg på at opvarme det rum, som døren er åben ind til. Ved at lukke dørene kan du også sikre, at der for eksempel er lidt koldere i soveværelset end i stuen.
 • Tildæk ikke termostaterne. Hvis radiatoren er tildækket, så der ikke er fri luftstrømning omkring, vil termostaten opfatte, at der er varmt og lukke for varmetilførslen. Varmen kommer dog ikke ud til rummet, så ofte skruer man højere op for termostaten. Derfor bør du sikre dig, at den ikke er tildækket af for eksempel et gardin eller lignende. På samme måde bør du ikke stille en reol eller andre møbler foran din radiator.
 • Test din termostat. En til to gange om året bør du tjekke dine termostater for at sikre, at dine radiatorer fungerer optimalt. Det gør du ved først at skrue helt op. Efter en time skal hele radiatoren være varm. Sluk herefter og tjek, at radiatoren er kold efter en time. Oplever du problemer, bør du kontakte din lokale installatør.

Kilde: Tekniq

RELATEREDE ARTIKLER

Få styr på din energirenovering

Få styr på din energirenovering

Få tilskud til din energirenovering

Få tilskud til din energirenovering