TrustPilot reviews

Hvordan håndterer vi de ekstreme mængder regn?

Klimaforandringerne betyder, at der falder mere regn – med ekstreme skybrud. Vi skal opsamle og bortlede store mængder vand på kort tid. I landområderne er det som regel ikke det store problem, men det er en udfordring i byerne, fordi overfladen er belagt med asfalt eller anden hård belægning. Vandet kan ikke trænge ned i jorden og må bortledes via kloaksystemet. Da kloaksystemet ikke er dimensioneret til ekstreme regnskyl, resulterer det i oversvømmede gader og kældre og mange følgeskader for vores boliger. Vi kan forebygge dette med effektiv opsamling og bortledning af regnvandet – Det kalder vi Klimasikring. Læs nærmere nedenfor.

Tilbageløbssikring af afløb i boliger ved skybrud

Undgå oversvømmede bygninger med et kombineret højvandslukke og pumpebrønd. I daglig normal afløbsdrift graviterer regnvandet frit igennem brønd. Ved ekstrem afløbsdrift, hvor regnvand stuver op i kloaksystemet og trykkes retur til bygninger, lukkes afløbsrør automatisk og pumperne trykker regnvandet væk fra bygningen.

Grundfos

Regnvandsopsamling med Grundfos
– supplerende vandforsyning til boliger

Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært supplement til den almindelige vandforsyning i bygninger og giver en række fordele. Drikkevandsforbruget kan bl. a. reduceres med op til 50%, da regnvandet kan anvendes til formål hvor drikkevandskvalitet ikke er påkrævet.

Rockflow
-En løsning på oversvømmelser i bymiljøer

Rockflow er et innovativt og bæredygtigt regnvandshåndteringssystem til større ejendomme, som hurtigt og effektivt oplagrer ekstreme mængder regnvand for derefter at infiltrere det i jorden i mindre doser eller bortlede det til kloaksystemet. Udgangspunktet for Rockflowsystemet er bæredygtige stenuldselementer med en ekstremt høj absorberingsevne og oplagringskapacitet.

Lapinus - En del af Rockwool Group