Facebook

Tjek nedbørsbelastningen i dit område

Tjek nedbørs-belastningen i dit område

klik Accepter, så kan du interagere med kortet.
Visningen er sat til at være ekstremregn 150mm, som vi fik i 2013.

Tilbageløbssikring af afløb i boliger ved skybrud

Undgå oversvømmede bygninger med et kombineret højvandslukke og pumpebrønd. I daglig normal afløbsdrift graviterer regnvandet frit igennem brønd. Ved ekstrem afløbsdrift, hvor regnvand stuver op i kloaksystemet og trykkes retur til bygninger, lukkes afløbsrør automatisk og pumperne trykker regnvandet væk fra bygningen.

Grundfos

Skybrudssikring i Danmark

Regnvandsopsamling med Grundfos
– supplerende vandforsyning til boliger

Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært supplement til den almindelige vandforsyning i bygninger og giver en række fordele. Drikkevandsforbruget kan bl. a. reduceres med op til 50%, da regnvandet kan anvendes til formål hvor drikkevandskvalitet ikke er påkrævet.

Rockflow
-En løsning på oversvømmelser i bymiljøer

Rockflow er et innovativt og bæredygtigt regnvandshåndteringssystem til større ejendomme, som hurtigt og effektivt oplagrer ekstreme mængder regnvand for derefter at infiltrere det i jorden i mindre doser eller bortlede det til kloaksystemet. Udgangspunktet for Rockflowsystemet er bæredygtige stenuldselementer med en ekstremt høj absorberingsevne og oplagringskapacitet.

Lapinus - En del af ROCKWOOL Group

Et par konkrete løsninger:

Ting der kan gøres udenfor

Pumpebrønde

PE Standard SEG Domestic pumpebrønd med knivpumpe til pumpning af sort spildevand er beregnet til installation uden for bygningen. Pumpebrønden er specielt udviklet til en- og tofamilieshuse og kan fungere som alternativ til højtvandslukke. Det kan den, fordi brøndens trykrørsinstallation er udstyret med kontraventil, der sikrer imod tilbageløb, samtidig med at pumpebrøndens sump giver mulighed for at bruge husets afløb i skybruds- og opstuvningssituationer.

Ting der kan gøres udenfor Hybrid Bypass Brønde

En hybrid bypass brønd kombinerer gennemløbs- højvandslukke og pumpebrønd. I normal daglig afløbsdrift graviterer regnvandet frit igennem brønden. Men ved ekstrem afløbsdrift, hvor regnvand stuver op i kloaksystemet og trykkes retur til bygninger, lukkes afløbsrør automatisk og pumperne trykker regnvandet væk fra bygningen.

KPL / KWM

KPL Aksialpumpen er konstrueret til stort flow ved lav løftehøjde. Med en flowkapacitet på op til 700 m3/min ved en løftehøjde på op til 9 m er aksialpumpen ideel til at kontrollere oversvømmelser med samt andre formål, hvor der skal flyttes store mængder vand.

Ting der kan gøres indenfor

Multilift

Løftestationerne pumper spildevand væk fra fx toilet- og badefaciliteter i en kælder til den nærmeste kloak eller septiktank. Der er mange fordele ved at installere en MULTILIFT i kælderen, når større bygninger skal bygges eller renoveres. Eksempelvis sørger det lukkede system for, at det er slut med oversvømmelse i kælderen, når der er skybrud.

Ting der kan gøres indenfor MULTIBOX CC7

Multibox CC7 er en Unilift CC kombineret med udvalgte elementer såsom en slange med Storz-kobling, et tilpasningsstykke til en Storz-kobling med gevind samt en boks med netsider, som filtrerer væsken, før den når pumpen. Den er den perfekte løsning som nødsæt til enfamiliehuse i tilfælde af oversvømmelse.

UNILIFT

Programmet omfatter tre pumpeserier: CC- og KP-serierne af lette, transportable pumper, som er velegnet til dræningsopgaver og pumpning af gråt spildevand. Samt AP-serien, som er fremstillet til håndtering af alle typer drænvand og husholdningsspildevand

Vil du lære mere om ovenstående produkter, kan du følge dette link