Facebook

Vi understøtter følgende
af FN's Verdensmål:

Bedre sanitet Bæredygtigt energieffektivitet Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer Forebygge klimaforandringer og deres konsekvenser heriblandt skybrudssikring Vi er en partnerplatform, som kobler producenter af bæredygtige bygningsløsninger med håndværkere, kommuner, energi- og forsyningsselskaber og ikke mindst bankerne - fordi vi KUN KAN GØRE DET SAMMEN!
x
Vi anvender cookies for at indsamle statistik og forbedre siden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen. Få mere info her. Det er okay med mig

Hvordan håndterer vi de ekstreme mængder regn?

Klimaforandringerne betyder, at der falder mere regn – med ekstreme skybrud. Vi skal opsamle og bortlede store mængder vand på kort tid. I landområderne er det som regel ikke det store problem, men det er en udfordring i byerne, fordi overfladen er belagt med asfalt eller anden hård belægning. Vandet kan ikke trænge ned i jorden og må bortledes via kloaksystemet. Da kloaksystemet ikke er dimensioneret til ekstreme regnskyl, resulterer det i oversvømmede gader og kældre og mange følgeskader for vores boliger. Vi kan forebygge dette med effektiv opsamling og bortledning af regnvandet – Det kalder vi Klimasikring. Læs nærmere nedenfor.

Tilbageløbssikring af afløb i boliger ved skybrud

Undgå oversvømmede bygninger med et kombineret højvandslukke og pumpebrønd. I daglig normal afløbsdrift graviterer regnvandet frit igennem brønd. Ved ekstrem afløbsdrift, hvor regnvand stuver op i kloaksystemet og trykkes retur til bygninger, lukkes afløbsrør automatisk og pumperne trykker regnvandet væk fra bygningen.

Grundfos

Regnvandsopsamling med Grundfos
– supplerende vandforsyning til boliger

Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært supplement til den almindelige vandforsyning i bygninger og giver en række fordele. Drikkevandsforbruget kan bl. a. reduceres med op til 50%, da regnvandet kan anvendes til formål hvor drikkevandskvalitet ikke er påkrævet.

Rockflow
-En løsning på oversvømmelser i bymiljøer

Rockflow er et innovativt og bæredygtigt regnvandshåndteringssystem til større ejendomme, som hurtigt og effektivt oplagrer ekstreme mængder regnvand for derefter at infiltrere det i jorden i mindre doser eller bortlede det til kloaksystemet. Udgangspunktet for Rockflowsystemet er bæredygtige stenuldselementer med en ekstremt høj absorberingsevne og oplagringskapacitet.

Lapinus - En del af ROCKWOOL Group

Nedbør ved din adresse – Tjek Bluespot

Mangler du information om nedbør ved din adresse, kan du finde ud af det her.
På denne side skal du vælge "Bluespot 2016". Denne findes øverst i venstre hjørne. Som indikator kan nævnes at regnen der faldt 2. Juli 2011 svarer til 150mm.