Facebook
Hver tredje dansker lider under dårligt indeklima Kilde: BetterHome, dato: 20. august 2018

Hver tredje dansker lider under dårligt indeklima

Boligens indeklima har afgørende betydning for, hvordan man trives i sit hjem. Alligevel lever flere tusinde danskere med symptomer på dårligt indeklima. Og det kan have stor betydning for helbredet.

Dårligt indeklima kan være en skjult synder, der forværrer livskvaliteten. Og noget tyder på, at mange danskere lider under symptomer for dårligt indeklima. Uoplagthed, hoste, irriterede øjne og hovedpine er de symptomer, som hver tredje dansker på daglig basis er generet af. Det viser en analyse lavet af A&B Analyse for ROCKWOOL og BetterHome.

Ekspert: Dårligt indeklima påvirker helbred og produktivitet

Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 90 % af danske voksne opholder sig mindst 13 timer indenfor. Derfor kan indeklimaet have afgørende betydning for trivslen og livskvaliteten.

At hver tredje dansker lider under dårligt indeklima er ikke overraskende, hvis man spørger Kasper Lynge, som er Udviklingschef for Byggeområdet på Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet:

”Tallene forbavser mig slet ikke. Men nu har jeg også arbejdet med emnet i mange år. Indeklimaet er noget, man tager for givet og lærer at leve med, også selvom det påvirker én negativt” siger Kasper Lynge og fortsætter: ”Vi har brug for, at der bliver sat større fokus på indeklimaet fordi det beviseligt påvirker vores komfort, helbred og produktivitet.”

En europæisk ekspertgruppe har beregnet, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår i Danmark på grund af indeklimaforureninger, hvilket understreger alvoren i at leve med dårligt indeklima.

Over 30 % af danskerne er usikre på symptomer på dårligt indeklima

Analysen fra ROCKWOOL og BetterHome viser også, at mange danskere er i tvivl om symptomerne på dårligt indeklima.

”Resultaterne fra analysen er ikke overraskende, for dårligt indeklima er ofte usynlig med symptomer, man i første omgang ikke tillægger stor betydning. Mere viden om indeklimaets betydning er nødvendigt.” siger Kasper Lynge og henviser til, at man godt selv kan gøre meget for at forbedre indeklimaet. Det kan være alt fra små adfærdsmæssige tiltag som hyppig udluftning til en regulær renovering af boligen, der vil øge livskvaliteten.

Fakta om dårligt indeklima:

 • Dårligt indeklima skyldes ofte en kombination af flere forskellige årsager. De hyppigste årsager er relateret til luftens kvalitet, temperatur og relative fugtighed (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø)
 • Kroppen er følsom over for dårligt indeklima, og reaktionen kan komme til udtryk på forskellige måder fra person til person (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø)
 • De hyppigste problemer på grund af dårligt indeklima er (kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø):
  • Tørre, irriterede eller kløende øjne
  • Træthed eller sløvhed
  • Hovedpine
  • Skulder- og nakkeproblemer
  • Omkring halvdelen af voksne danskere opholder sig mindst 16 timer af døgnet i boligen og cirka 90 % opholder sig mindst 13 timer i boligen (kilde: Sundhedsstyrelsen)
  • Ifølge en beregning fra en europæisk ekspertgruppe tabes der årligt ca. 22.000 sunde leveår i Danmark på grund af indeklimaforureninger